Részlet az Egyesület alapszabályából

I/2. Az Egyesület célja, tevékenysége:

  • a Magyarországon illetve külföldi országokban gyártott bármilyen típusú gépjármű, épített 30 évnél idősebb jármű és az ehhez kapcsolódó automobiliak gyűjtése, üzemeltetése, restaurálása, állagmegóvása, építése mind szélesebb körben történő elterjesztése
  • a fentebb említett járművek versenyeztetése, e sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése – kiállítások, találkozók szervezése – ezen feltételek megteremtésének elősegítése
  • kiállítások szervezésével foglalkozó vagy azt aktívan támogató magán és jogi személyek együttműködésének elősegítése, a közösség érdekeinek védelme és háttértámogatása
  • műszaki tapasztalatcsere érdekében, fentebb megjelöltek ismeretterjesztése, támogatása, oktatása
  • természetvédelem elősegítése
  • az Egyesület elősegítse és támogassa az elmúlt korok gép járművek üzemképes, bemutatható állapotban tartását és különösen az ifjúság körében a technikai és környezetszeretetre nevelés valamint az ezekhez szükséges feltételek javítása
  • a közúti közlekedésben példamutató magatartás, udvariasság, a közlekedés szabályainak pontos betartása, kulturált közlekedés veterán járművel történő túrák szervezése
  • más veterán jármű társadalmi szervezetekkel való kapcsolat kiépítése, ápolása, rendezvényeiken történő részvétel.

Az épített veterán járművel folytatott sporttevékenység az autósport sportághoz tartozik.